Termeni și condiții pentru contributorii de articole noi pe site-ul Ghidultauonline.ro.

Vă rugăm să citiți acești Termeni și condiții înainte de a accepta și de a trimite articolul pe site-ul ghidultauonline.ro

1 Informații despre noi și site-ul nostru web

Ghidultauonline este un blog de traveling (denumit in continuare Site web sau Site-ul web) accesibil prin ghidultauonline.ro. Site-ul web este operat de DEFIO SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L denumita in continuare DEFIO SOFTWARE SOLUTIONS sau Societatea, persoană juridică, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J30/967/2021, C.I.F.: 44941039, cu sediul social in Satu Mare, România.

2 Informații despre acești termeni

2.1 Aceștia sunt termenii și condițiile (denumit in continuare Termeni sau Termenii) care se aplică atunci când trimiteți un articol, eseu sau alt text (denumit in continuare TextTextul sau Textului) pentru ca noi să îl postăm pe site. Prin acceptarea acestor termeni și condiții, încheiați un contract cu noi, în conformitate cu clauzele stipulate în prezentul document.

2.2 Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni, deoarece trebuie să îi acceptați înainte de a ne trimite orice text pentru publicare.

2.3 Putem modifica acești Termeni în orice moment prin modificarea acestei pagini. Este posibil să vă anunțăm prin e-mail dacă se fac modificări semnificative, dar vă rugăm să verificați această pagină de fiecare dată când ne trimiteți Textul, veți fi de acord cu Termenii din formular cu fiecare ocazie cu care trimiteți texte spre publicare.

2.4 Acești Termeni sunt guvernați de legile din România, iar orice disputa sau conflict, cu sau in legatura cu acesti Termeni, in cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere, va fi solutionat in mod final de instantele de judecata din Cluj-Napoca.

3 Realizarea Textului

3.1 Prin trimiterea textului catre DEFIO SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L., sunteți de acord să ne permiteți să postăm conținutul pe care îl trimiteți pe site. Textul dvs. nu trebuie să fi fost deja publicat în altă parte, fie online, fie în format tipărit, inclusiv pe propriul site web sau blog. Sunteți pe deplin responsabil de orice încălcare a drepturilor de autor/ de proprietate intelectuală aparținând altor persoane, societatea fiind exonerată de orice răspundere prin publicarea textului transmis de dvs. pe site. Ne rezervăm dreptul de a transmite deținătorului unor drepturi de proprietate intelectuală asupra materialelor publicate pe site datele dvs., în cazul în care sunteți persoana care a publicat materiale cu încălcarea drepturilor terților.

3.2 Când trimiteți textul, vă rugăm să ne furnizați anumite informații obligatorii:

3.2.1 numele dvs.;

3.2.2 adresa dvs. de e-mail; și

3.2.3 numele pe care doriți să apară împreună cu textul dacă este postat (numele autorului).

3.3 Decizia de a publica sau nu textul dvs. ne aparține, fiind luată în funcție de nivelul de calitate pe care îl solicităm și de tipul de informație pe care ne dorim să o publicăm pe site. Transmiterea de către dvs. a unui text nu ne obligă în niciun fel la publicarea lui, însă vă vom informa în termen de cel mult 30 zile de la transmitere dacă decidem să nu îl publicăm. Dacă decidem să postăm textul dvs., vom publica numele autorului furnizat de dvs. Numele autorului poate fi numele dvs. propriu, un pseudonim sau „anonim” (dacă nu doriți să fiți numit ca autor al textului.).

3.4 Dacă nu furnizați informațiile solicitate menționate în clauza 3.2, textul dvs. poate fi respins.

3.5 Când trimiteți textul, puteți include și următoarele informații opționale:

3.5.1 Detalii despre blogul dvs. personal, site-ul web sau conturile dvs. de rețele sociale; și

3.5.2 O scurtă biografie a autorului (una sau două propoziții despre autor); și

3.5.3 Alte informații suplimentare despre autor.

3.6 Puteți solicita ca oricare dintre informațiile suplimentare despre autor menționate în clauza 4.5 să fie postată împreună cu textul. Dacă doriți ca noi să postăm oricare dintre informațiile dvs. suplimentare despre autor, vă rugăm să ne trimiteți împreună cu textul. În cazul în care doriți ca prin intermediul textului publicat să vă promovați propriul blog, site sau propria afacere, ne rezervăm dreptul de a solicita un preț pentru serviciile de publicitate, pe care îl vom comunica anterior publicării către dvs. Veți avea la dispoziție 48h pentru a accepta prețul, iar lipsa unui răspuns atrage respingerea de la publicare a informațiilor ce constituie elemente de publicitate.

3.7 Includerea oricăror informații suplimentare despre autor este în întregime la discreția noastră și nu promitem că vom include informații suplimentare despre autor în articolul postat.

3.8 Vă rugăm să rețineți că Politica noastră de confidențialitate se aplică anumitor informații pe care ni le furnizați. Politica de confidențialitate nu face parte din acești Termeni sau din orice alt acord între noi și dumneavoastră. Politica de confidențialitate este accesibilă pe site aici.

3.10 Recunoașteți că nu suntem obligați să facem nicio plată, inclusiv plăți de redevențe, către dumneavoastră sau către orice societate de colectare în ceea ce privește utilizarea, copierea, partajarea sau punerea la dispoziție a trimiterii dumneavoastră de către noi sau orice terță parte oriunde în lume, cu excepția plății în funcție de numărul de vizualizări ale textului publicat, astfel cum se prevede la pct. 7

4 Revizuirea Textului

4.1 Vom examina Textul trimis prin formular și vom decide dacă dorim sau nu să îl postăm pe Site. Postarea Textului este în întregime la discreția noastră și nu garantăm că îl vom posta.

4.2 Ne propunem să vă informăm cu privire la decizia noastră în termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care trimiteți textul (Perioada de revizuire). Vă vom anunța folosind adresa de e-mail pe care o furnizați atunci când faceți trimiterea dvs.

4.3 Sunteți de acord că Textul este destinat exclusiv pentru publicarea pe site-ul nostru și că nu îl faceți disponibil în altă parte online, în format tipărit sau sub orice altă formă, cu excepția cazului în care acești Termeni permit acest lucru. Publicarea textului dvs. pe o platformă ce nu este proprietatea noastră sau nu este administrată de noi, în orice format (fizic -scris, online, audio, etc.) poate atrage răspunderea dvs. pentru încălcarea drepturilor de autor cesionate către societatea noastră.

4.4 Dacă vă informăm că nu intenționăm să postăm textul dvs. sau nu primiți vești de la noi în Perioada de Revizuire, puteți trimite textul în altă parte.

5 Postarea Textului

5.1 Dacă vă informăm că intenționăm să postăm Textul, nu înseamnă că va fi postat imediat și îl putem publica la o dată ulterioară, la discreția noastră. Termenul nu poate depăși 3 luni de la data transmiterii către dvs. a deciziei de publicare.

5.2 Putem face modificări la textul trimis de către dvs. înainte de a îl posta, la discreția noastră. În acest caz, drepturile dvs. de autor se vor limita la porțiunea de text care nu a fost modificată.

5.3 Vă vom anunța odată ce textul este postat folosind adresa de e-mail pe care o furnizați atunci când trimiteți textul.

5.4 Odată ce postăm textul, vi se permite să postați un link pe site-ul dvs. web, blog sau conturi de socializare către pagina pe care este găzduit de pe site-ul nostru. Ne rezervăm dreptul de a retrage această permisiune în orice moment, în cazul în care site-ul/ pagina care conține link-ul de trimitere către site-ul nostru conține informații obscene, instigatoare la ură ori elemente care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane. În cazul în care vă transmitem o decizie de retragere a permisiunii și nu o respectați în termen de 2 zile de la data transmiterii, veți achita daune-interese de 100 lei pentru fiecare zi în care păstrați trimiterea către site-ul nostru.

5.5 Putem partaja, distribui și conecta la textul dvs. pe site-uri web, rețele sociale sau pe orice alt site web sau platformă terță parte, la discreția noastră.

5.6 Nu aveți dreptul să puneți la dispoziție textul dvs. în totalitate sau parțial, inclusiv pe site-ul dvs. web, blog sau conturi de rețele sociale, cu excepția cazului în care vă informăm în scris că aveți permisiunea de a face acest lucru.

5.7 Putem decide în orice moment să eliminăm textul de pe Site sau să eliminăm linkurile blocate către sau dinspre text. Dacă decidem să eliminăm textul de pe site, vă vom notifica în scris utilizând adresa de e-mail pe care o furnizați și puteți posta textul în altă parte după ce primiți această notificare de la noi.

6 Drepturi de autor

6.1 Prin trimiterea textului catre DEFIO SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L., între noi în calitate de cesionar și dvs. în calitate de cedent se încheie un contract de cesiune de drepturi de autor asupra textului transmis, cu următoarele clauze:

***.     Drepturile patrimoniale transmise în temeiul prezentului contract sunt toate drepturile prevăzute de Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe (republicată), după cum urmează:

a)reproducerea operei;

b)distribuirea operei;

c)importul în vederea comercializării pe piaţa internă a copiilor realizate, cu consimţământul autorului, după operă;

d)închirierea operei;

e)împrumutul operei;

f)comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public;

g)radiodifuzarea operei;

h)retransmiterea prin cablu a operei;

i)realizarea de opere derivate

j)orice alte drepturi patrimoniale prevăzute de lege

**.       În urma cesiunii, cesionarul dobândește calitatea de titular exclusiv al tuturor drepturilor patrimoniale de autor asupra operelor cesionate, având dreptul să utilizeze și să exploateze operele cesionate în scopul obținerii de profit sau în orice alt scop ales de acesta, în orice modalitate permisă de lege.

***.     Durata cesiunii o reprezintă termenul legal de protecție, iar întinderea acesteia este nelimitată, cesionarul putând exercita drepturile cesionate pe toate teritoriile lumii.

7 Plata textului publicat în funcție de numărul de vizualizări

7.1. Pentru textul publicat pe site, dvs. veți fi remunerat cu suma de 20 RON pentru fiecare 1000 vizualizări ale paginii pe care este publicat textul dvs. Plata nu se va calcula pentru număr parțial de vizualizări, ci exclusiv la fiecare 1000 vizualizări.

7.2.       Vă punem la dispoziție o pagină pe site-ul nostru prin intermediul căreia care puteți urmări numărul de vizualizări pentru fiecare dintre textele publicate și puteți solicita plata sumelor acumulate în contul dvs.

7.3.      În cazul în care solicitați efectuarea plății, va trebui să ne transmiteți detaliile dvs. bancare pentru a vă putea transfera suma solicitată, în limita creditului acumulat disponibil pe pagina menționată la pct. 7.2. Vom efectua plata către dvs. în termen de cel mult 3 zile de la solicitare, informându-vă în acest sens prin intermediul paginii menționate la pct. 7.2

7.4. Plata pentru numărul de vizualizări se poate solicita doar dupa acumularea în cont a sumei de 250 RON

8 Garanții

8.1 Prin trimiterea de conținut pentru a fi postat pe site, declarați și garantați că:

8.1.1 sunteți singurul proprietar legal și beneficiar al dreptului de autor și al tuturor celorlalte drepturi și interese a textului, inclusiv în orice imagini incluse în text;

8.1.2 Textul este în întregime original și nu a fost copiat integral sau substanțial, direct sau indirect, din niciun alt material;

8.1.3 Nu ați licențiat sau cesionat niciun drept în text;

8.1.4 Textul nu a fost deja publicat în altă parte, integral sau parțial, online, tipărit sau sub orice altă formă; și

8.1.5 nu veți pune la dispoziție textul, integral sau parțial, în altă parte online, în format tipărit sau sub orice altă formă, cu excepția cazului în care:

(a) vă informăm că nu dorim să postăm textul pe site în timpul Perioadei de revizuire;

(b) Perioada de revizuire a expirat și nu v-am spus că dorim să postăm textul pe site;

(c) vă informăm în scris că vă puteți publica textul în altă parte, sub rezerva oricăror condiții din respectiva notificare; sau

(d) vă informăm în scris că eliminăm textul de pe site.

9 Despăgubire

9.1 Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne mențineți în orice moment pe deplin despăgubiți împotriva tuturor acțiunilor, procedurilor, costurilor (inclusiv costurilor juridice și plăților externe), pretențiilor și daunelor suportate de și/sau acordate împotriva și/sau compensații convenite de noi ca urmare a orice încălcare sau neexecuție de către dvs. a oricăruia dintre acești Termeni.

9.2 Dacă știți că orice terță parte face o reclamație sau intenționează să depună o reclamație împotriva dvs. sau a noastră în legătură cu textul, trebuie să ne notificați imediat.

10 Responsabilitatea noastră pentru pierderile sau daunele suferite de dumneavoastră

10.1 Nu excludem și nu limităm în niciun fel răspunderea noastră față de dvs. acolo unde ar fi ilegal să facem acest lucru.

10.2 Nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru nicio pierdere sau prejudiciu, fie prin contract, delict (inclusiv neglijență), încălcare a obligației legale sau în alt mod, chiar dacă este previzibil, care decurge din sau în legătură cu transmiterea dvs. sau orice altă informație pe care o trimiteți pentru noi.

10.3 Sunteți de acord să nu faceți textul în niciun scop comercial sau de afaceri și nu avem nicio răspundere față de dvs. pentru orice pierdere de profit, pierdere de afaceri, întrerupere a activității sau pierderea oportunității de afaceri.

11 General

11.1 Cesiune și alte tranzacții

11.1.1 Nu aveți dreptul de a ceda, subcontracta, percepe sau transfera sau trata în alt mod niciunul dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră conform acestor Termeni fără acordul nostru scris în prealabil.

11.1.2 Vom avea dreptul să cesionăm, să subcontractăm, să taxăm sau să transferăm sau să ne ocupăm de oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre conform acestor Termeni fără acordul dumneavoastră în prealabil scris.

11.2 Renunțare

11.2.1 O nerespectare sau întârziere de către noi în exercitarea oricărui drept sau remediu prevăzut de acești Termeni sau de lege nu va constitui o renunțare la acel sau la orice alt drept sau remediu și nici nu va împiedica sau restricționa exercitarea ulterioară a acestuia sau a oricărui alt alt drept. drept sau remediu. Nicio exercitare unică sau parțială a vreunui drept sau remediu prevăzut în prezentul acord sau prin lege nu va împiedica sau restricționa exercitarea ulterioară a acelui drept sau a oricărui alt remediu.

11.3 Despărțire

11.3.1 Dacă vreo prevedere sau parțială a acestor Termeni este sau devine invalidă, ilegală sau inaplicabilă, va fi considerată modificată în măsura minimă necesară pentru a o face valabilă, legală și aplicabilă. Dacă o astfel de modificare nu este posibilă, prevederea sau parțial dispoziție relevantă va fi considerată ștearsă. Orice modificare sau ștergere a unei prevederi sau a unei dispoziții parțiale în temeiul acestei clauze nu va afecta valabilitatea și caracterul executoriu al celorlalți Termeni.

11.4 Întregul acord

11.4.1 Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești Termeni, acești Termeni constituie întregul acord dintre dvs. și noi și înlocuiesc și sting toate acordurile, promisiunile, asigurările, garanțiile, declarațiile și înțelegerile anterioare dintre ei, fie că sunt scrise sau orale, referitoare la acestea. subiect.

11.5 Drepturile terților

11.5.1 Nimeni, în afară de o parte a acestor Termeni, succesorii acestora și cesionarii autorizați, nu va avea niciun drept de a pune în aplicare oricare dintre Condiții.

11.6 Fără parteneriat sau agenție

11.6.1 Nimic din acești Termeni nu are scopul sau nu va fi considerat a stabili un parteneriat sau asociere în comun între oricare dintre părți, să constituie vreo parte agentul unei alte părți sau să autorizeze vreo parte să își asume sau să asume angajamente pentru sau în numele oricărei alte părți. Fiecare parte confirmă că acționează în nume propriu și nu în beneficiul vreunei alte persoane.

12 Pentru a ne contacta

Dacă aveți întrebări despre acești Termeni sau trebuie să ne informați cu privire la orice informații relevante, ne puteți contacta prin e-mail blog@ghidultauonline.ro